Posebne ustanove i udruge

Posebne ustanove

 
Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se odobreni posebni programi koje djeca s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Grada Zagreba ostvaruju u posebnim ustanovama kojima je osnivač Grad Zagreb:
  • u Poliklinici SUVAG - za 5 satni program, za 6-7 satni program i za 10 satni program mjesečno po upisanom djetetu,
  • u Centru za odgoj i obrazovanje Goljak i u Centru za autizam - za troškove 5 satnog programa, 6-7 satnog programa i 10 satnog programa koji nisu financirani iz sredstava državnog proračuna, a prema Zaključku o sufinanciranju posebnih programa predškolskog odgoja i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju u Centru za odgoj i obrazovanje "Goljak" i Centru za autizam u 2008. (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/08).


Posebne udruge

  • Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se odobreni programi za djecu predškolske dobi što ih provode sljedeće ustanove i udruge;
  • Unija Roma Hrvatske - za program predškolskog odgoja i pripreme za školu romske djece u dvije odgojno-obrazovne skupine pet dana tjedno;
  • Udruga Ozana - za posebni program predškolskog odgoja djece s većim teškoćama u razvoju u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini pet dana tjedno;
  • Udruženje Djeca prva - za program "Igrom do škole" za djecu i majke iz socijalno depriviranih obitelji u dvije odgojno-obrazovne skupine tri sata tjedno;
  • Društvo Naša djeca Grada Zagreba - za radionice, igraonice i manifestacije za djecu predškolske dobi;
Ispiši stranicu