Obavijest o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa u privatnim i vjerskim vrtićima u Zagreba u 2016.

Roditelji SU DUŽNI do 29. SIJEČNJA 2016. dostaviti predškolskoj ustanovi potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda za članove zajedničkog kućanstva za 2015., dokaze o iznosu uplaćenoga stambenog kredita i najamnine u 2015. godini, te dokaze o eventualnim promjenama prebivališta članova zajedničkog kućanstva i dokaze o drugim promjenama u vezi s pravom na dodatne olakšice. 
Roditelji NISU DUŽNI dostavljati potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva ukoliko su suglasni da predškolska ustanova službeno – putem nadležnog gradskog ureda zatraži te podatke.
Roditelji djece s prebivalištem na području Grada zagreba koji ne dostave dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi iznos sufinanciranja redovitog programa prema navedenim kriterijima, ostvaruju pravo na sufinanciranje u najnižem iznosu određenom prema prihodovnom cenzusu.


Obavijest o sufinanciranju privatnih i vjerskih dječjih vrtića u 2016. (docx)

Zahtjev za ostvarivanje sufinanciranja za privatne i dječje vrtiće u 2016. (docx)
Ispiši stranicu