Popis gradskih vrtića

 
1. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD
 
NAZIV: BUDUĆNOST
SJEDIŠTE: Mihanovićeva 30
TEL.: 4856-713
FAX.: 4856-714
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik, folklor, glazbeno – scenski program, športski program uz glazbu i senzorna integracija
E-mail: vrtic.buducnost@zagreb.hr
WEB : www.vrtic-buducnost.zagreb.hr
 

NAZIV: IZVOR
SJEDIŠTE: Prilaz Đ. Deželića 30
TEL.: 4846-062
FAX.: 4846-063
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik, bolnica Klaićeva
E-mail: vrtic.izvor@zagreb.hr
WEB : www.vrtic-izvor.zagreb.hr
 

NAZIV: KRIJESNICE
SJEDIŠTE: Krajiška 7a
TEL.: 3770-933
FAX.: 3770-933
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAM I :
dijete i scenska umjetnost
E-mail: vrtic.krijesnice@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-krijesnice.zagreb.hr
 

NAZIV: RAZLIČAK
SJEDIŠTE: Petrinjska 31/2
TEL.: 4873-283
FAX.: 4870-520
BROJ OBJEKATA: 6
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
njemački jezik, engleski jezik i vjerski katolički program
E-mail: vrtic.razlicak@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-razlicak.zagreb.hr

 
NAZIV: VEDRI DANI SJEDIŠTE: Makančeva 11a TEL.: 4650-350
FAX.: 4650-351
BROJ OBJEKATA: 5
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
njemački jezik, engleski jezik,športski, likovno stvaralaštvo i vjerski katolički program, plesne stimulacije i rane stimulacije za djecu do 18 mjeseci
E-mail: vrtic.vedridani@zagreb.hr
WEB: http://www.vrtic-vedridani.zagreb.hr

2. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD­MEDVEŠČAK
 
NAZIV: MEDVEŠČAK
SJEDIŠTE: Voćarska bb
TEL.: 4616-247
FAX.: 4616-248
BROJ OBJEKATA: 6
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
redovita skupina djece od 6 mjeseci, engleski jezik, glazbeni, šport, hrvatski tradicionalni program i senzomotorika
E-mail: vrtic.medvescak@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-medvescak.zagreb.hr

 
NAZIV: TATJANE MARINIĆ SJEDIŠTE: Pavlinovićeva bb TEL.: 3760-133
FAX.: 3760-132
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI: engleski jezik, njemački jezik i Montessori
E-mail: vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-tatjanemarinic.zagreb.hr
 

NAZIV: VJEVERICA SJEDIŠTE: Ksaverska 14
TEL.: 4673-289
FAX.: 4673-288
BROJ OBJEKATA: 4
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI: engleski jezik, njemački jezik, posebni Montessori, ritmika i športski program
E-mail: vrtic.vjeverica@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-vjeverica.zagreb.hr
 
 
3. GRADSKA ČETVRT TRNJE
 

NAZIV: ISKRICA
SJEDIŠTE: Kruge 3
TEL.: 6156-955
FAX.: 6113-798
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
šport, engleski jezik njemački jezik, etno-tradicijski program, likovni, cjelovito poticanje razvoja i vjerski katolički program
E-mail: vrtic.iskrica@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-iskrica.zagreb.hr

 
NAZIV: SAVICA SJEDIŠTE: Ul.Vl.Ruždjaka
TEL.: 6151-327
FAX.: 6151-332
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI: engleski jezik i športski program
E-mail: vrtic.savica@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-savica.zagreb.hr
 

NAZIV: VLADIMIRA NAZORA
SJEDIŠTE: Rapska bb
TEL.: 6180-279
FAX.: 6180-280
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI: djeca s teškoćama u razvoju, Montessori i engleski jezik
E-mail: vrtic.vladimiranazora@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-vladimiranazora.zagreb.hr


NAZIV: VRBIK
SJEDIŠTE: Gagarinov put 10
TEL.: 6199-440
FAX.: 6199-540
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
posebni Montessori (djeca s teškoćama u razvoju), engleski i športski program
E-mail: vrtic.vrbik@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-vrbik.zagreb.hr
 
 
4. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR
 

NAZIV: BUKOVAC
SJEDIŠTE: Trnac 67
TEL.: 2341-131
FAX.: 2343-423
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
njemački jezik, engleski jezik , Montessori, bolnica Rebro, daroviti i vjerski katolički odgoj i program predškole
E-mail: vrtic.bukovac@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-bukovac.zagreb.hr

 
NAZIV: MAKSIMIR
SJEDIŠTE: Al. Antuna Augustinčića 4
TEL.: 2314-976
FAX.: 2315-712
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik, talijanski jezik
E-mail : vrtic.maksimir@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-maksimir.zagreb.hr
 

NAZIV: MALI PRINC
SJEDIŠTE: Laščinska 17
TEL.: 2431-460
FAX.: 2431-461
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
eko program, engleski jezik, daroviti - iskrice
E-mail: vrtic.maliprinc@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-maliprinc.zagreb.hr
  

NAZIV: TRNORUŽICA
SJEDIŠTE: Rusanova 11
TEL.: 2312-524
FAX.: 2312-524
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik, folklorna baština, dramsko - scenska radionica Svarožić, glazbeni program i zbor
E-mail: vrtic.trnoruzica@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-trnoruzica.zagreb.hr

5. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA-ŽITNJAK
 

NAZIV: CVRČAK
SJEDIŠTE: Turopoljska 29
TEL.: 2303-401
FAX.: 2303-402
BROJ OBJEKATA: 4
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
glazbeni program, engleski jezik, šport i program predškole
E- mail: vrtic.cvrcak@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-cvrcak.zagreb.hr
  

NAZIV: DUGA
SJEDIŠTE: I Ferenščica bb
TEL.: 2451-786
FAX.: 2451-787
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
djeca s teškoćama u razvoju, likovnost i dijete i dramsko – scenski program i program „KES“
E-mail: vrtic.duga@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-duga.zagreb.hr
 

NAZIV: MILANA SACHSA
SJEDIŠTE: Milana Sachsa 5
TEL.: 6144-891
FAX.: 6144-893
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik , Montessori, program za potencijalno darovitu djecu i program predškole
E-mail: vrtic.milanasachsa@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-milanasachsa.zagreb.hr
 

NAZIV: ZRNO
SJEDIŠTE: 9. odv. 13, K. Bok
TEL.: 2407-351
FAX.: 2407-351
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
program predškole
E-mail: vrtic.zrno@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-zrno.zagreb.hr
 
 
6. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB-ISTOK
 

NAZIV: SOPOT
SJEDIŠTE: Viktora Kovačića 18c
TEL.: 6679-367
FAX.: 6679-367
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
Montessori, engleski jezik, športski program i likovni
E-mail: vrtic.sopot@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-sopot.zagreb.hr
 
 
NAZIV: TRATINČICA
SJEDIŠTE: Svetog Mateja 131
TEL.: 6600-557
FAX.: 6600-557
BROJ OBJEKATA: 6
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik i športski program
E-mail: vrtic.tratincica@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-tratincica.zagreb.hr
 

NAZIV: TRAVNO
SJEDIŠTE: Al. Božidara Magovca 10
TEL.: 6601-164
FAX.: 6678-521
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
francuski jezik, njemački jezik, engleski jezik, šport, glazbeno – scenski i tradicijska kultura
E-mail: vrtic.travno@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-travno.zagreb.hr
 
 
NAZIV: UTRINA
SJEDIŠTE: Maretićeva 2
TEL: 6673-178
FAX.:6685-542
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
djeca s teškoćama u razvoju, engleski jezik i športski program
E-mail: vrtic.utrina@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-utrina.zagreb.hr
 
 
NAZIV: ZAPRUĐE
SJEDIŠTE: Baburučina 11
TEL.: 6673-169
FAX.: 6673-169
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAM I :
likovna igraonica, eko „Mali zeleni“, engleski jezik i športski program i program predškole
E-mail: vrtic.zaprude@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-zaprudje.zagreb.hr
 
 
7. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB-ZAPAD

 
NAZIV: BOTINEC
SJEDIŠTE: Zlatarovog zlata 67
TEL.: 6545-905
FAX.: 6545-906
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik, talijanski jezik, senzomotorna stimulacija,“ Korak po korak do škole“, „Radoznalci“ i program predškole
E-mail: vrtic.botinec@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-botinec.zagreb.hr
 

NAZIV: HRVATSKI LESKOVAC
SJEDIŠTE: Potočna 9
TEL.: 6578-039
FAX.: 6578-039
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik i program predškole
E-mail: vrtic.hrvatskileskovac@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-hrvatskileskovac.zagreb.hr


NAZIV: REMETINEC
SJEDIŠTE: Remetinečki gaj 25
TEL.: 6594-420
FAX.: 6140-129
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI: engleski jezik i športski program
E-mail: vrtic.remetinec@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-remetinec.zagreb.hr
 

NAZIV: SIGET
SJEDIŠTE: Siget 12
TEL.: 6521-121
FAX.: 6521-121
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik, francuski jezik,ritmika, športski program, montessori, ritmika i koturaljkanje
E-mail: vrtic.siget@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-siget.zagreb.hr
 

NAZIV: TRNSKO
SJEDIŠTE: Trnsko 19
TEL.: 6524-076
FAX.: 6524-076
BROJ OBJEKATA: 4
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
ritmika, održivi razvoj
E-mail: vrtic.trnsko@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-trnsko.zagreb.hr
 
 
8. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA-SJEVER
 

NAZIV: BAJKA
SJEDIŠTE: Zorkovačka 8
TEL.: 3699-015
FAX.: 3692-062
BROJ OBJEKATA: 4
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
smjenski program, djeca s teškoćama u razvoju s aspekta autističnih obilježja
E-mail: vrtic.bajka@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-bajka.zagreb.hr
 

NAZIV: GRIGORA VITEZA
SJEDIŠTE: Ratarska 5
TEL.: 3860-933
FAX.: 3862-089
BROJ OBJEKATA: 5
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
vjerski program, engleski jezik
E-mail: vrtic.grigoraviteza@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-grigoraviteza.zagreb.hr
 

NAZIV: POTOČNICA
SJEDIŠTE: Avenija Vukovar 18
TEL.: 3096-438
FAX.: 3096-439
BROJ OBJEKATA: 1
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik, ABC igraonica, posebni program za djecu s teškoćama u razvoju i dvojezični hrvatskomađarski program
E-mail: vrtic.potocnica@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-potocnica.zagreb.hr
 

NAZIV: TREŠNJEVKA
SJEDIŠTE: Badalićeva 24
TEL.: 3820-248
FAX.: 3820-247
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski – glazbeni, dramsko – njemački, likovno – engleski, daroviti Baltazar, engleski jezik, ritmika i ples
E-mail: vrtic.tresnjevka@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-tresnjevka.zagreb.hr
 
 
NAZIV: ZVONČIĆ SJEDIŠTE: Hanamanova 3a TEL.: 3077-290
FAX.: 3077-290
BROJ OBJEKATA: 5
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik, glazbeno – scenski program, elementarna robotika
E-mail: vrtic.zvoncic@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-zvoncic.zagreb.hr
 

 
9. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA-JUG


NAZIV: JARUN
SJEDIŠTE: Martina Pušteka 14
TEL.: 3659-800
FAX.: 3659-801
BROJ OBJEKATA: 6
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
njemački jezik, engleski jezik, glazbena igraonica, športski program, posebni Montessori, dramsko –
glazbeno scenski program i program predškole
E-mail: vrtic.jarun@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-jarun.zagreb.hr
 
 
NAZIV: MATIJE GUPCA
SJEDIŠTE: Braće Cvijića 18
TEL.: 3836-469
FAX.: 3836-509
BROJ OBJEKATA: 4
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik i program predškole E-mail: vrtic.matijegupca@zagreb.hr WEB : www.vrtic-matijegupca.zagreb.hr
 
 
NAZIV: PREČKO
SJEDIŠTE: Marijane Radev 1
TEL.: 3882-207
FAX.: 3882-334
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
Športski , likovni, scenski program i eko program
E-mail: vrtic.precko@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-precko.zagreb.hr
 
 
NAZIV: SREDNJACI
SJEDIŠTE: Vladimira Filakovca 2
TEL.: 3842-119
FAX.: 3843-058
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
eko program, športski program i engleski jezik
E-mail: vrtic.srednjaci@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-srednjaci.zagreb.hr
 

10. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC
 

NAZIV: PETRA PANA
SJEDIŠTE: Španovićeva 18
TEL.: 3750-330
FAX.: 3701-126
BROJ OBJEKATA: 6
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik, daroviti, folklor, glazbeni i vjerski katolički program i program predškole
E-mail: vrtic.petarpan@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-petarpan.zagreb.hr
 
NAZIV: ŠUMSKA JAGODA
SJEDIŠTE: Sveti Duh 75
TEL.: 3700-732
FAX.: 3700-734
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
glazbena igraonica i dječji zbor
E-mail: vrtic.sumskajagoda@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-sumskajagoda.zagreb.hr
 
 
 
11. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA
 

NAZIV: KOLIBRI SJEDIŠTE: Ruščenica bb TEL.: 2985-400
FAX.: 2984-097
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
folklor, engleski jezik, vjerski katolički, lutkarsko – scenski program i sportski program i program, predškole
E-mail: vrtic.kolibri@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-kolibri.zagreb.hr
 

NAZIV: PČELICA
SJEDIŠTE: Josipa Hamma 2
TEL.: 2990-506
FAX.: 2932-677
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI: engleski i program predškole
E-mail: vrtic.pcelica@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-pcelica.zagreb.hr
 
  
NAZIV: POLETARAC
SJEDIŠTE: Vile Velebita 18
TEL.: 2857-772
FAX.:2857-324
BROJ OBJEKATA: 4
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
Waldorfski program, engleski jezik
E-mail: vrtic.poletarac@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-poletarac.zagreb.hr

NAZIV: RADOST SJEDIŠTE: Ljubijska bb
TEL.: 2851-437
FAX.: 2988-573
BROJ OBJEKATA: 4
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik, senzomotorna stimulacija
E-mail: vrtic.radost@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-radost.zagreb.hr
 
 
NAZIV: SUNCE
SJEDIŠTE: III Poljanice 2
TEL.: 2922-355
FAX.: 2922-355
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI: engleski jezik i program predškole E-mail: vrtic.sunce@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-sunce.zagreb.hr
 

NAZIV: MEDO BRUNDO
SJEDIŠTE: Avenija Dubrava 185
TEL: 2853-993
FAX: 2989-852
BROJ OBJEKATA: 4
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik, senzomotorna stimulacija i program predškole
E-MAIL: vrtic.medobrundo@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-medobrundo.zagreb.hr
 
 
 
12. GRADSKA ČEVERT DONJA DUBRAVA
 

NAZIV: IVANE BRLIĆ MAŽURANIC
SJEDIŠTE: Cerska 22
TEL.: 2910-519
FAX.: 2910-549
BROJ OBJEKATA: 4
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik, športska igraonica, naglašena briga za djecu jasličke dobi, program
E-mail: vrtic.ivanebrlicmazuranic@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-ivanebrlicmazuranic.zagreb.hr
 
 
NAZIV:JABUKA SJEDIŠTE: Trnava bb TEL.: 2995-312
FAX.: 2923-880
BROJ OBJEKATA: 4
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik, njemački jezik, šport i Montessori
E-mail: vrtic.jabuka@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-jabuka.zagreb.hr


13. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC
 

NAZIV: KUSTOŠIJA
SJEDIŠTE: Stjepana Pasanca 5
TEL.: 3860-694
FAX.: 3860-695
BROJ OBJEKATA: 2
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
Engleski jezik, „Korak bliže partnerstvu“ program za roditelje djece predškolske dobi i program za roditelje „Rastimo zajedno“
E-mail: vrtic.kustosija@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-kustosija.zagreb.hr
 

NAZIV: MALEŠNICA
SJEDIŠTE: Dobriše Cesarića 4
TEL.: 3480-210
FAX.: 3740-211
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik i športski program i program predškole
E-mail: vrtic.malesnica@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-malesnica.zagreb.hr
 

NAZIV: ŠPANSKO
SJEDIŠTE: Špansko 11
TEL.: 3897-022
FAX.: 3893-153
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik, francuski jezik, „Klikerići“ – program rada s potencijalno darovitom djecom
E-mail: vrtic.spansko@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-spansko.zagreb.hr
 

NAZIV: SUNČANA
SJEDIŠTE: Dječji trg 2
TEL: 3867-420
FAX: 3867-422
BROJ OBJEKATA: 5
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik
E-MAIL: vrtic.suncana@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-suncana.zagreb.hr
 

14. GRADSKA ČETVRT PODSUSED-VRAPČE
 

NAZIV: GAJNICE
SJEDIŠTE: Ulica Hrvatskih iseljenika 6
TEL.: 3455-008
FAX.: 3455-008
BROJ OBJEKATA: 4
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
engleski jezik, njemački jezik i program predškole
E-mail: vrtic.gajnice@zagreb.hr
WEB: www.dvgajnice.hr
 
 
NAZIV: VRAPČE
SJEDIŠTE: N. Gorjanskog 7
TEL.: 3450-038
FAX.: 3435-590
BROJ OBJEKATA: 4
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI:
vjerski katolički program, ritmika, etno program, športski i engleski jezik
E-mail: vrtic.vrapce@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-vrapce.zagreb.hr
 
 

15. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME
 

NAZIV: MARKUŠEVEC
SJEDIŠTE: Štefanovec bb
TEL.: 4574-793
FAX.: 4574-810
BROJ OBJEKATA: 5
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI: etno program
E-mail: vrtic.markusevec@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-markusevec.zagreb.hr
 
 
 
16. GRADSKA ČETVRT SESVETE
 

NAZIV: EN TEN TINI
SJEDIŠTE: Ul. 144. brigade HV 8
TEL: 5614-461
FAX:5580139
BROJ OBJEKATA: 2
E- mail: vrtic.ententini@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-ententini.zagreb.hr
 
 
NAZIV: LEPTIR
SJEDIŠTE: I.G.Kovačića 20 - Gaišće, Sesvete
TEL.: 2002-321
FAX.: 2000-824
BROJ OBJEKATA: 3
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI: likovni, tradicija i folklor, šport, engleski jezik, održivi razvoj i program
predškole
E-mail: vrtic.leptir@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-leptir.zagreb.hr
 

NAZIV: SESVETE
SJEDIŠTE: I. Tijardovića 9, Sesvete
TEL.: 2000-075
FAX.: 2000-203
BROJ OBJEKATA: 4
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI: engleski jezik, glazbeni program, folklor, dramski, vjerski katolički program
i program predškole
E-mail: vrtic.sesvete@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-sesvete.zagreb.hr
 

NAZIV:ŠEGRT HLAPIĆ
SJEDIŠTE: Dobriše Cesarića 4
TEL: 2043-960
FAX: 2043-961
BROJ OBJEKATA: 6
KRAĆI I POSEBNI PROGRAMI: engleski jezik, vjerski program, športski, emoc. i senz. stimulacija djece
jasličke dobi i program predškole
E-MAIL: vrtic.segrthlapic@zagreb.hr
WEB: www.vrtic-segrthlapic.zagreb.hr
Ispiši stranicu