Kako to funkcionira?


Osim godišnjeg raspisanog natječaja u mjesecu svibnju kada se natječaj za prijem djece u dječje vrtiće raspisuje istovremeno u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba, djeca se mogu upisati u vrtić i tijekom godine ukoliko dječji  vrtić ima slobodnih mjesta u redovnom i drugim programima.
Postupak je pri tom isti i roditelj uz zamolbu za prijem djeteta s potrebnom dokumentacijom mora proći intervju i kratki monitoring djeteta. Nakon toga Komisija, koju imenuje svaki dječji vrtić, razmatra zamolbu i donosi odluku u skladu s  Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12) i pravilnicima predškolskih ustanova o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga.
Prema Pravilnicima predškolskih ustanova o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga dječji vrtić donosi odluku o prijemu djeteta ili o neprihvaćanju zahtjeva roditelja. Na odluku Komisije roditelj se može žaliti, a odluku po žalbi donosi Upravno vijeće dječjeg vrtića.
Preostala slobodna mjesta svi dječji vrtići dostavljaju Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport koja se objavljuju na web stranici te ažuriraju svaka tri mjeseca.
Već drugu pedagošku godinu program Predškole obvezan je za djecu u godini pred polazak u školu. Ukoliko dijete nije polaznik redovitog programa u dječjem vrtiću, roditelj je obvezan upisati dijete u najbliži vrtić u program Predškole.
Uz zamolbu potrebna je i dokumentacija o djetetu ( za djecu s posebnim potrebama ili teškoćama ). Napominjemo da djeca s teškoćama, kao i djeca nacionalnih manjina, imaju pravo na program Predškole dvije godine pred polazak u školu.
Ispiši stranicu