Obavijest o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa u Dječjim vrtićima Grada Zagreba u 2016.

Roditelji SU DUŽNI do 29. SIJEČNJA 2016. dostaviti predškolskoj ustanovi potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda za članove zajedničkog kućanstva za 2015., dokaze o iznosu uplaćenoga stambenog kredita i najamnine u 2015. godini, te dokaze o eventualnim promjenama prebivališta članova zajedničkog kućanstva i dokaze o drugim promjenama u vezi s pravom na dodatne olakšice. 
Roditelji NISU DUŽNI dostavljati potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva ukoliko su suglasni da predškolska ustanova službeno – putem nadležnog gradskog ureda zatraži te podatke.
Roditelji koji ne dostave dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi iznos sudjelovanja prema navedenim kriterijima plaćaju najviši iznos sudjelovanja određen prema prihodovnom cenzusu.  


Obavijest o sudjelovanju roditelja u cijeni programa u DV ZG u 2016. (docx)

Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu u 2016. (docx)

Ispiši stranicu