Gradski vrtići

Grad Zagreb osnivač je 60 dječjih vrtića – javnih predškolskih ustanova koje rade na 222 lokacije. Redoviti cjelodnevni program ranog predškolskog odgoja i obrazovanja u pedagoškoj godini 2014./2015. ostvaruje se za 34.882 djece u 1.458 odgojno – obrazovnih skupina (8.597 djece u 432 jasličke skupine i 26.285 djece u 1.026 vrtićkih skupina), program predškole za 533 djece izvan redovitog programa u 37 skupina, te niz dodatnih sadržaja u sklopu posebnih cjelodnevnih , poludnevnih i kraćih programa sukladno interesima djece i financijskim mogućnostima roditelja. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju omogućio je uključivanje djece od šest mjeseci u program jaslica, koji se provodi u Dječjem vrtiću „Duga“ i u Dječjem vrtiću „Medveščak“.

Mrežu gradskih dječjih vrtića nadopunjava i 68 privatnih i vjerskih dječjih vrtića koji se također nalaze u sustavu sufinanciranja Grada Zagreba.

U Gradu Zagrebu programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u ovom trenutku obuhvaćeno je oko 85% ukupnog broja djece u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu, s tim da je gotovo 100% obuhvat djece u godini prije polaska u osnovnu školu. 
Ispiši stranicu

Upišite vašu adresu: