Privatni i vjerski vrtići

Grad Zagreb sufinancira redoviti program za djecu predškolske dobi u vjerskim i privatnim predškolskim ustanovama te na taj način širi ponudu programa predškolskih ustanova prilagođenih potrebama djece i njihovih obitelji. Trenutno se iz proračuna Grada Zagreba sufinancira 68 privatnih i vjerskih dječjih vrtića.

Privatni i vjerski dječji vrtići provode odgojno – obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi. Svi vrtići koji djeluju na području grada Zagreba su ustrojeni prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Grad Zagreb podržava raznovrsne mogućnosti za roditelje kako bi mogli izabrati odgovarajući vrtić za svoje dijete. Potiče rad na obogaćivanju redovitih programa te kontinuirano radi na širenju ponude novih posebnih programa kako gradskih tako i privatnih dječjih vrtića. I u tom smjeru Grad Zagreb želi biti dobar partner i roditeljima i privatnim predškolskim ustanovama u odgoju i obrazovanju budućih generacija.


Zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića


Zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta - promijenjeni uvjeti Dječjeg vrtića
Ispiši stranicu

Upišite vašu adresu: