Posebni programi i projekti

Projekti sufinancirani sredstvima EU


Dječji vrtići Grada Zagreba aktivno sudjeluju u provedbi projekata, kao partneri i kao nositelji, koji su sufinancirani sredstvima iz fondova EU i Programa zajednice.

PROVEDENI PROJEKTI
  • Dječji vrtić „Vrbik“ – IPA projekt „Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj“
  • Dječji vrtić „Potočnica“ – IPA projekt „Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav“
  • Dječji vrtić „Gajnice“ – IPA projekt „Povećano uključivanje predškolske djece s teškoćama kojima je potrebna privremena pomoć ili savjetovanje“
U navedenim projektima dječjim vrtićima Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport je bio partner. Isto tako Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport bio je partner i Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u provedbi projekta „Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i učenike s poremećajima iz autističnog spektra i deficitom pažnje i hiperaktivnim poremećajem“.

Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport bio je nositelj projekta pod nazivom „Od jednakih prava ka jednakim mogućnostima“ u okviru IPA programa, IPA – IV komponenta, Razvoj ljudskih potencijala-prioritet 2, mjera 2.2., operacija 2.2.2., broj:  EUROPEAID/131319/M/ACT/HR, „Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti sustav obrazovanja“. Glavni cilj projekta bio je pridonijeti većem i uspješnijem uključivanju djece pripadnika romske nacionalne manjine u redoviti obrazovni sustav u Gradu Zagrebu. Partneri u provedbi projekta bili  su Unija Roma Hrvatske, Udruga Roma Grada Zagreba, Dječji vrtić „Zrno“ i Sisačko – Moslavačka županija.
Ispiši stranicu